Yêu cầu thông tin
TIẾP XÚC
  • 100% tóc trinh nữ Brazil

  • Dệt tóc người Peru

  • Tóc trinh nữ 6A

  Tin tức Nhiều hình ảnh tóc và video đã được thực hiện

  Guangzhou Yetta Hair Products Co.,Ltd.

  Yetta Hair tham gia vào dòng tóc người từ năm 2008. Trong những năm qua, chúng tôi tiếp tục nghiên cứu và phát triển kỹ thuật cũng như chất lượng sản phẩm. Chúng tôi chuyên sản xuất tóc, thiết kế, phát triển và kinh doanh xuất khẩu tóc. Phạm vi sản phẩm bao gồm 100% tóc người chất lượng cao nhất, nối tóc, dệt tóc, sợi tóc, tóc giả tóc, Đóng ren hàng đầu, bao gồm cung cấp các sản phẩm tùy chỉnh, ví dụ, thay đổi chất liệu, màu sắc, kích thước và các sản phẩm OEM, v.v. Bây giờ, chúng tôi chắc chắn nhà máy tóc thuộc sở hữu của chúng tôi sẽ cung cấp cho bạn sản phẩm cao nhất và dịch vụ tốt nhất. ...
  Danh mục phổ biến Tất cả các